Net zoals in mijn praktijk staat ook in mijn training holisme centraal. Ik kijk naar wat het dier op dat moment nodig heeft. Daarnaast kijk ik naar alle aspecten die van invloed kunnen zijn op het dier. Niet alleen de training maar ook de huisvesting, voeding, gedrag, optoming etc. Het is helaas niet altijd mogelijk om alles aan je paard te bieden wat je graag zou willen. Je bent ook afhankelijk van bijvoorbeeld een eigenaar, staleigenaar etc. Samen met jou denk ik na over een zo goed mogelijke oplossing.